Program szkoleniowy jest skierowany do pracowników administracyjnych oraz produkcyjnych z niezbędnym dostosowaniem wiadomości i sposobu przekazania wiedzy.   

 

   Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawowe wiadomości związane z anatomią i patologią narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa, kończyny dolnej oraz górnej,

- przedstawienie procesu uszkodzenia prowadzącego do powstania dolegliwości bólowej,

- omówienie głównych przyczyn powstawania kontuzji w aspekcie wykonywanych obowiązków pracowniczych,

- prezentacja sposobów korekty złych nawyków posturalnych oraz ruchowych wpływających na powstanie kontuzji,

- program ćwiczeń prewencyjnych dostosowany do określonego stanowiska pracy.

 

   Szkolenie jest przeprowadzane w grupach 20-30 osobowych z uwzględnieniem specyfikacji zadań produkcyjnych i administracyjnych wykonywanych przez pracowników. Realizacja programu szkoleniowego przeprowadzona jest w oparciu o prezentację multimedialną, wykład oraz część praktyczną.

 

   Podczas spotkań do uczestników kierowana jest anonimowa ankieta służąca ocenie funkcjonalnej kondycji załogi i identyfikacji głównych deficytów. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić oraz modelować w przeszłości kolejne inicjatywy z zakresu prewencji funkcjonalnej skierowane do pracowników Państwa zakładu.

 

   Szkolenia prowadzone są przez wykładowców akademickich z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Zapraszamy do współpracy.

- - - - - - - - - - - - - -